Vedetön koski

Syksyn sateiden myötä vesi katosi Korvensuun koskesta. Vaikka Vesilaki sanoo vesivarojen ja vesiympäristön käytöstä, että ”se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää”, täällä Laajoen varrella ekologinen tavoite ei toteudu, vaan kerta toisen jälkeen padon käynnistyminen kuivattaa kosken, joka muuten tarjoaisi tärkeän kutupaikan vaelluskaloille, kuten lohille ja siioille. Esimerkiksi lohenpoikaset elävät joessa ensimmäiset vuotensa. Mutta missä ne voisivat elää, jos joesta puuttuu vesi?

Joen patoaminen muuttaa aina ekosysteemiä. Se tuhoaa kalakantaa ja estää uhanalaisten lajien elpymisen. Padon vaikutus ulottuu myös rantaniittyjen ekosysteemiin ja pitkälle ranta-alueille. Padon käyttö on siis taitolaji, jossa pitäisi ottaa huomioon myös ekologiset ja maisemalliset seikat, ja padon käyttäjän tulisi ymmärtää, mitä vahinkoa hän voi luonnolle aiheuttaa. Vesivoiman käyttö ei saa tuhota arvokasta ekosysteemiä.

Suru puserossa katsomme taas kerran tätä tuhoisaa näkyä. Eikö tälle lain rikkomiselle tule loppua? 🙁

Vastaa